San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuairt Staidéir ón Afraic Theas le haghaidh Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Music Network Trí Spriocdháta
Cuairt Staidéir ón Afraic Theas le haghaidh Rannpháirtíocht sna hEalaíona

Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thoscaireacht bainisteoirí agus oifigeach ealaíne pobail ón Afraic Theas ar chuairt staidéir go hÉirinn ón 29–31 Eanáir, 2017.

Is cuid de Roinn Ealaíon agus Cultúir na hAfraice Theas agus den chlár atá á mhaoiniú ag an AE dar teideal ‘Shukuma Mzansi!’ (Borradh ó Dheas) í an chuairt, ina ndíreofar ar fhoghlaim agus ina dtabharfar aghaidh ar phríomhréimsí mar bheartais a chur i bhfeidhm, ríomhchlárú, bearta malartacha maoinithe agus acmhainní laistigh d’ionaid ealaíon pobail san Afraic Theas agus in Éirinn. Tá an Roinn Ealaíon agus Cultúir san Afraic Theas, tríd an tionscnamh agus tríd an bplé seo, ag léiriú go bhfuil siad meáite ar athbheochan an líonra ionad ar fud na hAfraice Theas.

I rith a gcuairte, buailfidh an grúpa le hionadaithe ón gComhairle Ealaíon, CREATE, The LAB, Ionad Ealaíon Pobail Thamhlachta agus The Ark agus tráthúil go leor beidh siad ar cuairt an t-am céanna a mbeidh Tradfest Bharra an Teampaill ar siúl. I ndiaidh dóibh cuairt a thabhairt ar Bhaile Átha Cliath, tabharfaidh an toscaireacht cuairt freisin ar ionaid ealaíon chomhaimseartha sa Fhrainc agus sa Bheilg. I mí an Mhárta 2017, seolfaidh gach tír ón AE a bheidh rannpháirteach beirt toscairí chuig comhdháil san Afraic Theas ar phlé cultúrtha idirnáisiúnta faoi ealaíona pobail agus ionaid.

Email Software by Newsweaver