San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Beo agus Digiteach: Déanamh Féile i bhfianaise COVID-19.
Making Tracks – Cónaitheacht Fhíorúil agus Turas Digiteach do Cheoltóirí
An t-údar Gaeilge Áine Ní Ghlinn fógartha mar an séú Laureate na nÓg
Deontais agus Dámhachtainí
Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa – an dara babhta den Chiste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa fógartha!
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Nuacht ón bPobal
Ailtirí i Scoileanna 2020/2021 – Gairm Oscailte do Scoileanna
RIARTHÓIR MUSIC GENERATION CILL CHAINNIGH
Tá na dátaí i gcomhair Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 2021 de chuid Virgin Media fógartha: 3 Márta – 14 Márta 2021
GLAOCH DO CHOIMEÁDAÍ SNA FÍSEALAÍONA
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2020 – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Teilifís Scoileanna Ildánacha
Teilifís Scoileanna Ildánacha

Tá tacaíocht ar líne á forbairt ag foireann Scoileanna Ildánacha d’fhoghlaimeoirí agus dá dteaghlaigh fad is a bhíonn scoileanna dúnta.

Tabharfaidh CSTV saothar ár gComhlach Cruthaitheach díreach isteach in áiteanna cónaithe fad is a bhíonn freastal ar ár scoileanna teoranta mar gheall ar chás leanúnach COVID-19.

Gach seachtain cuirfidh Comhlach Cruthaitheach éagsúil ceacht nua i láthair ar YouTube. Fiosrófar réimse cruthaitheachta sna ceachtanna, ó ghrianghrafadóireacht, go rince, drámaíocht, ceol – ag brath ar speisialtóireacht an Chomhlaigh Chruthaithigh. Agus teastaíonn uainn go roinnfeadh leanaí agus daoine óga a gcruthaitheacht linn agus go dtaispeánfaidís dúinn céard atá foghlamtha acu ó gach ceacht. Is féidir leo a saothar cruthaitheach a roinnt le foireann Scoileanna Ildánacha trí Fhoirm Aighneachta CSTV. Gach seachtain taispeánfaimid an chruthaitheacht ar fad a tháinig as ceacht na seachtaine roimhe! Is féidir leat féachaint ar na heagráin ar fad de CSTV ar chainéal YouTube na Comhairle Ealaíon. Forbrófar tacaíochtaí breise sna seachtainí romhainn agus roinnfear ar CSTV iad.