San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5.30pm, Déardaoin an 9 Aibreán 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015.
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir

Beidh mí an Mhárta an-speisialta don Chomhairle Ealaíon, toisc go mbeidh clár iontach agus deis aonuaire iontach d’ealaíontóirí á bhfógairt againn.

 

Tá lá cuimhneacháin iontach ar tí tarlú in Éirinn; comóradh céad bliain fhorórga na poblachta. Leagadh de chúram ar an gComhairle Ealaíon, trí thacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Comóradh Céad Bliain Éirí Amach na Cásca 1916 a choinneáil i gcuimhne, a cheiliúradh agus a cheistiú san ealaín agus i smaointe.

 

Sa chéad ó shin, is iad na healaíontóirí príomhchomharthóirí ár náisiúin. Ina gcuid saothair, a cruthaíodh le muinín agus le dígeantacht, feictear an saol samhlaíoch buanseasmhach a d’fhéadfadh a bheith in Éirinn.

 

Beidh an clár atá beartaithe againn ar siúl i rith na bliana 2016.Infheisteoimid €1 mhilliún i gcoimisiúin mhóra do chomóradh céad bliain 1916, agus eiseoimid ‘glao oscailte’ d’ealaíontóirí ar fud na hÉireann chun an deis a thapú. Cuirfear an obair i láthair an phobail sa bhliain 2016 agus léiríonn an méid sin freagra tábhachtach ár n-ealaíontóirí comhaimseartha ar chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca.

 

Tráth an-spreagúil é seo dúinne. Táim ag súil le hobair a bheidh chomh speisialta, chomh iontach sin, go spreagfaidh sé muintir na hÉireann don chéad bliain eile. Tá a fhios agam go bhfuil an tallann ansin, agus tá an Chomhairle Ealaíon ag rá le healaíontóirí go dtacóimid le d’uaillmhian agus le do chruthaitheacht chun an leas is fearr a bhaint as an deis uathúil seo.

 

Tá na coimisiúin ar oscailt do gach duine aonair agus do gach eagraíocht a bhfuil cónaí orthu sa stát, cé go bhféadfadh an Chomhairle Ealaíon iarratas a ghlacadh ó lasmuigh den stát i gcúinsí eisceachtúla agus sa chás go rachaidh an toradh deiridh chun tairbhe na n-ealaíon sa stát.

 

Tá na sonraí iomlána ar fáil dóibh siúd ar mian leo iarratas a dhéanamh ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon: www.artscouncil.ie/Ireland2016

 

Fógróimid raon dátaí deiridh an mhí seo chomh maith lena n-áirítear na dátaí deiridh a bhaineann le Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais, Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair agus tá meabhrúchán againn faoinár Scéim Ensembles na nÓg.

 

Tá seimineár gréasáin ag Lucht Féachana na nEalaíon maidir le do Lucht Féachana a Mhapáil, réamh-cheardlanna iarratais Camchuairte agus Scaipthe agus léiriúcháin a thosaíonn i ndiaidh a gcláir um forbairt an lucht féachana.

 

Agus críochnóimid leis an nuacht ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí.

 

Le dea-mhéin,

Orlaith McBride

Stiúrthóir

Email Newsletter Software by Newsweaver