San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Phelim Donlon ómós
An Straitéis Náisiúnta Óige
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Gaillimh ar a sainiú mar Chathair Scannán UNESCO.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici do 2015/16
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí (FES) 2015. Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil.  Tugann féilte deiseanna do lucht féachana agus d’ealaíontóirí dul i dtaithí ar shaothar nua agus ar bhealaí nua chun saothar a dhéanamh. Aithníonn an Chomhairle an cion mór oibre a dhéanann na coistí deonacha maidir leis na féilte sin a fhorbairt. 

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha.

Tá dhá shraith maoiniúcháin ar fáil:

Sraith 1:  Suas le €10,000

Sraith 2:  Idir €10,001 agus €20,000

 
Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil do gach eagraíocht a chuireann féilte nó imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu chun cinn agus a bheidh ar siúl i rith an dara leath den bhliain féilire 2015 (Iúil – Nollaig).

 
Ní mór d’iarratasóirí céaduaire agus d’iarratasóirí nár maoiníodh roimhe seo faoi Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí iarratas a chur isteach ar Shraith 1 amháin. Moltar d’fhéilte a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon roimhe seo faoi Scéim na bhFéilte Beaga iarratas a dhéanamh ar Shraith 1 nó ar Shraith 2, faoi réir an mhéid maoiniúcháin ba dhéanaí a fuarthas. Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, arna measúnú ag painéal piaraí.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh Bhabhta 2 an 26 Feabhra 2015.

Déantar gach iarratas a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.  Déanfar measúnú ar gach iarratas de réir na gcritéar seo a leanas:

  1. Fiúntas agus uaillmhian ealaíne
  2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime a chomhlíonadh
  3. Indéantacht (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais agus eile)

 

 

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú ag https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?oldLang=en-ie&lang=gd-ge

 

-        Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoi ‘Úsáideoir Nua’ (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin).

-        Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.

-        Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.

-        Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Nuair a bheidh do ríomhphost faighte agat agus tú logáilte isteach ar an suíomh ar líne beidh tú in ann foirm iarratais agus treoirnótaí a fháil faoi scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Ní ghlacfar le hiarratais i ríomhphoist, sa phost, a chuirfear ar facs nó a bheidh déanach.

Iarratais Nua
Moltar d’iarratasóirí nua ar an scéim dul i dteagmháil leis an bhfoireann roimh dóibh iarratas a sheoladh isteach, trí ríomhphoist a sheoladh chuig firsttime@artscouncil.ie.

Beidh treoirlínte agus critéir maidir leis an scéim sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin ag deireadh mhí na Nollag 2014 agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 27 Eanáir 2015 ar ár Seirbhísí ar Líne.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver