San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €212, 000
Fógra maidir leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, 2018, Babhta 2 (Iúil go Nollaig)
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Count: what the figures say about being a female Irish writer today
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 31 Lúnasa 2017
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte - Clinicí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2017
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon
Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Fógraíonn TG4 agus An Chomhairle Ealaíon i gcomhar le Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe séasúr nua do ILDÁNA.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon deis a thabhairt do choimeádaithe amharc-ealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le heagraíocht ealaíon nó eagraíocht nach mbaineann leis na healaíona, macasamhail cuideachta, ionaid, féile, údaráis áitiúil nó eile. Ceapfaidh an coimeádaí, i gcomhar leis an eagraíocht chomhpháirtíochta, ábhar sonrach an chláir oibre.

 

 

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon:

  • Deiseanna a chur ar fáil do choimeádaithe ar fud na tíre chun taighde agus forbairt a dhéanamh ar chlár oibre a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin a chur chun cinn
  • Deiseanna a chur ar fáil d’eagraíochtaí ealaíon agus d’eagraíochtaí nach mbaineann leis na healaíona ionas go mbainfidh siad sochar as cleachtas coimeádaíochta
  • Cur chuige meáite agus bealaí nuálacha a spreagadh chun lucht féachana nua a mhealladh leis na hamharc-ealaíona comhaimseartha ardchaighdeáin ar leibhéal áitiúil/réigiúnach/náisiúnta
  • Forbairt agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí amharc-ealaíon ardchaighdeáin a spreagadh laistigh de chomhthéacsanna difriúla

Cur chuige comhordaithe a spreagadh idir coimeádaithe agus eagraíochtaí. Is é €20,000 an t‑uasmhéid a dhámhfar ar gach iarratas rathúil.

 

Féadfar cur isteach ar an scéim ó Dé Máirt, an 8 Lúnasa 2017.

 

Ní mór gach iarratas a sheoladh isteach ar shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon.  Ní ghlacfar le foirmeacha iarratais a chuirtear isteach ar an ríomhphost, ar an bpost, ná trí fhacs.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon, téigh i dteagmháil le Jenny Walton, Oifigeach Amharc-ealaíon agus Ailtireachta ar 01 6180236 nó trí ríomhphost a chur chuig jenny.walton@artscouncil.ie