San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foráil do Sheirbhísí Bailiúcháin Ealaíne
Taighde ar Chlár na nÁiteanna Cruthaitheacha
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Breathnaítear ar éagsúlacht agus ar nuálaíocht le féile ceoil thraidisiúnta sa Cheoláras Náisiúnta
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán – Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2018 ar oscailt anois
Camchuartaíocht 2018/2019
Nuacht ón bPobal
Tá glaoch ar iarratais dá Chlár Cónaitheachta sa Cité internationale des arts i bPáras don bhliain 2018 seolta ag an Institut français
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí

I ndiaidh athbhreithniú a rinneadh le déanaí ar Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, tá leagan nua den scéim á fhógairt againn le haghaidh 2018.

Is é an spriocdháta le haghaidh na scéime Déardaoin, an 26 Deireadh Fómhair 2017 ag 5.30 p.m. i gcás féilte a bheidh ar siúl in 2018.

Is féidir treoirlínte agus foirmeacha iarratais a íoslódáil trí sheirbhísí ar líne ón 26 Meán Fómhair 2017.

Cuirfear Clinicí Faisnéise ar siúl ag ceithre shuíomh ar fud na tíre ar na dátaí seo a leanas:

  • 6   Meán Fómhair  2.00 – 4.00 p.m.  Mick Lally Theatre, Gaillimh
  • 15 Meán Fómhair  2.00 – 4.00 p.m.  Axis Arts Centre, Baile Átha Cliath
  • 26 Meán Fómhair  2.00 – 4.00 p.m.  Dance Limerick, Luimneach
  • 3   Deireadh Fómhair  2.00 – 4.00 p.m.  The Model, Sligeach


Beidh na clinicí dírithe ar eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar Scéim Infheistíochta na bhFéilte le haghaidh 2018. Gabhfaimid tríd an bhfoirm iarratais agus na treoirlínte agus beimid ag soláthar deiseanna líonraithe le haghaidh ionadaithe féilte a bheidh i láthair i ndiaidh gach clinic.

Tabhair faoi deara nach mbeidh ach babhta amháin maoinithe don scéim seo le haghaidh féilte a bheidh ar siúl in 2018.  Táthar ag súil go dtabharfar maoiniú débhliantúil ar ais an bhliain seo chugainn d’fhéilte a bheidh ar siúl in 2019.

Más mian leat freastal ar an gclinic go pearsanta, cláraigh ag na naisc thíos le do thoil:

-   Gaillimh

-   Baile Átha Cliath

-   Luimneach

-   Sligeach

Tabhair do d’aire go leithdháilfear áiteanna i measc na ndaoine sin a léirigh spéis ann d’fhonn réimse maith tíreolaíochta agus foirmeacha ealaíne a bhaint amach.

*Tabhair do d’aire nach féidir le hiarratasóirí ar Scéim Infheistíochta na bhFéilte iarratas a dhéanamh ar Mhaoiniú Straitéiseach freisin.