San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015

Déanann CREATE bainistíocht ar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ar son na Comhairle Ealaíon. Sa Dara Babhta in 2015 d’éirigh le trí iarratas sa chatagóir ‘Cur i gCrích Tionscadail’, ceithre cinn sa chatagóir ‘Taighde agus Forbairt’ agus trí cinn sa chatagóir ‘Taighde agus Forbairt mar aon le Meantóireacht’.

 

Dámhachtain Taighde agus Forbartha

Ealaíontóir; Pobal / Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair

Ambra Gatto Bergamasco; An Líonra Frithchiníochais / éagsúlacht chultúrtha; Damhsa; Baile Átha Cliath

Shane Latimer; An Ceoláras Náisiúnta / daoine breacaosta; Ceol; Baile Átha Cliath

Mary Keane; Iardhaltaí Scoileanna Cónaithe / daoine breacaosta; Scannán; Port Láirge

Sheelagh Broderick; Ionad Acmhainní Teaghlaigh an Sciobairín/Cairde na Carraige / pobal spéise/áite; Físealaíona; Corcaigh

 

Dámhachtain Taighde agus Forbartha mar aon le Meantóireacht

Ealaíontóir; Pobal / Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair (Meantóir)

Katherine Maguire & Deirdre Walsh; AKidWa (imircigh óga mná) / éagsúlacht chultúrtha; Físealaíona; Ciarraí (Aisling Prior)

John Conway; Mná tar éis ailse / na healaíona agus an tsláinte; Físealaíona; Sligeach (Dominic Thorpe)

Laura Sarah Dowdall; Scoil Anne Sullivan na mBodhar is na nDall / ealaíona agus míchumas; damhsa; Baile Átha Cliath (Amanda Coogan)

 

 

Dámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail

Pobal; Ealaíontóir; Teideal an Tionscadail; Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair

CDG Chaisleán an Bhairínigh; Pauline O’Connell; Re-Tracing Memory (Beating the Bounds); Físealaíona; Cill Chainnigh

Neuron (aindiachaithe Ind-Éireannacha); Jijo Sebastian; Colour Code; éagsúlacht chultúrtha; Scannán; Baile Átha Cliath

Cumann Tithíochta Deonaí an Chiorcail, Joe Lee; Barracks Square Estate: Three Ages of Place; Pobal spéise/áite; Scannán; Baile Átha Cliath

Email Software by Newsweaver