San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas

17 Samhain 2017: Spriocdháta do Dhámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2017


Tá sé mar aidhm ag Dámhachtain Sparánachta Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2017 de chuid na Comhairle Ealaíon tacú le healaíontóirí gairmiúla aonair atá ag obair i réimse na healaíne comhoibríche agus an ghníomhaíochais. Cuireann an Chomhairle Ealaíon an dámhachtain sparánachta €10,000 seo ar fáil mar chuid de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, atá á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhoibríoch, thar ceann na Comhairle Ealaíon.

Is é aidhm na Dámhachtana Sparánachta tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil agus é a chothú agus tá sé dírithe go sonrach ar ealaíontóir ag a bhfuil cuntas teiste de bheith ag obair ar bhonn comhoibríoch le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tugann an Dámhachtain Sparánachta €10,000 am agus acmhainní don ealaíontóir roghnaithe taighde a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar chleachtas. Níos sonraí fós, tugann an Sparánacht deis don ealaíontóir machnamh a dhéanamh ar phríomhcheisteanna a bhaineann le healaíona agus gníomhaíochas trí úsáid a bhaint as modhanna comhoibríocha.

Táthar ag súil go gcomhroinnfidh an t-iarratasóir rathúil an fhoghlaim a tharlóidh de bharr na Sparánachta leis an bpobal gníomhaíochais agus leis an earnáil ealaíon comhoibríoch níos leithne. Oibreoidh Create i gcomhpháirtíocht le Fire Station Artists’ Studios chun seisiúin eolais a thabhairt agus ar an bpróiseas roghnúcháin.

Chun tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost chuig info@create-ireland.ie agus amharc ar www.create-ireland.ie.

 

Spriocdháta: 17 Samhain, 5 p.m.