San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha

Reáchtálfar an chéad Seachtain Scoileanna Ildánacha idir 10-14 Bealtaine 2021. Is deis a bheidh inti an saothar cruthaitheach bríomhar go léir atá ar bun ar fud na scoileanna go léir a chomhroinnt, a thaispeáint, a léiriú agus a nascadh; agus spreagadh a thabhairt dár leanaí agus dár ndaoine óga a gcuid cruthaitheachta a chur os comhair an tsaoil.


I rith na seachtaine sin, tabharfaimid cuireadh do scoileanna ó gach cearn den tír a gcuid imeachtaí ceiliúrtha féin a óstáil, chun lear mór na n-aistear cruthaitheach atá ar bun timpeall na tíre a chomhroinnt le pobal leathan. 
I dteannta le ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí scoileanna, beidh deis ann foghlaim faoi scoileanna rannpháirteacha, faoina gcur chuige agus faoin bhfoghlaim chruthaitheach, agus faoin bpobal níos leithne a bhfuil an scoil mar chuid de.


Beimid ag seoladh Phacaí Sheachtain na Scoileanna Ildánacha i mí Aibreáin le smaointe iontu faoin gcaoi le bheith rannpháirteach. Tuigimid gur uathúil óna chéile iad gach scoil agus táimid ag súil go mbeidh a n-ócáidí uathúil freisin! Ba mhór linn scéala a fháil ó scoileanna faoin gcaoi ina ndéanfaidh siad ceiliúradh ar an tseachtain, mar sin haischlibeáil na poist sna meáin shóisialta le #scoileannaildánacha. Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh chuig láithreán gréasáin Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon.