San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2019 a fhógairt.

Tá deontais oiread agus €40,000 ar a mhéad á dtairiscint faoin scéim sin i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí.

Tá sé d’aidhm ag an scéim tacaíocht a thabhairt do spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht oibre is fearr agus is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú do na healaíontóirí a oibríonn sna spásanna sin.

Gheobhaidh na stiúideonna i gCorcaigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Luimneach, Maigh Eo agus Port Láirge deontais dar luach €230,000 ar an iomlán chun áiseanna agus soláthairtí riachtanacha a chothú d’amharc-ealaíontóirí.

Tabharfar maoiniú do 14 stiúideo/spás oibre ar an iomlán in 2019, lena gcuirtear saoráidí oibre ar fáil do 551 amharc-ealaíontóir ar leith.

Dámhachtain Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2019

A4 SOUNDS                                                     Baile Átha Cliath               €30,000

Artspace Studios Ltd                                      Gaillimh                              €24,000

Backwater Artists Group                               Corcaigh                             €30,000

Cork Artists' Collective Ltd                           Corcaigh                             €10,000

Custom House Studios Ltd                            Maigh Eo                            €15,000

Engage Art Studios                                         Gaillimh                              €17,000

Goma Gallery of Modern Art                       Port Láirge                         €5,000

Lorg Printmakers                                            Gaillimh                              €4,000

MART                                                                Baile Átha Cliath               €30,000

Ormond Studios                                              Baile Átha Cliath               €7,000

Over The Line Studios                                    Corcaigh                             €4,000

Pallas Projects/Studios                                  Baile Átha Cliath               €22,000

Sample Studios                                                Corcaigh                             €30,000

Spacecraft                                                        Luimneach                         €2,000